logo   BORANG PENDAFTARAN WIFI

Sila isi borang dengan lengkap. Sekiranya anda pernah mendaftar, sila semak status di icon semak. Sekiranya akaun telah tamat, sila daftar semula.

Kategori :
Nama Pemohon :                   Sila gunakan huruf kecil untuk nama anda
No Kad Pengenalan : Sila masukkan no kp tanpa '-'
No Staf / No Matrik :
Jabatan / Unit :
Tarikh Permohonan :
 
Hak Cipta UTM, Politeknik Melaka (c) 2015