SISTEM SEMAKAN STATUS PERALATAN ICT
           
Lokasi
Status LCD
Tarikh Kemaskini
Status Komputer
Tarikh Kemaskini
Bilik Kuliah 1
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 2
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 3
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 4
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 5
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 6
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 7
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 8
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 9
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 10
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 11
Baik
2018-12-12
Baik
2018-12-12
Bilik Kuliah 12
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 13
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 14
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 15
Baik
2018-12-11
Baik
2019-01-21
Bilik Kuliah 16
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 17
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 18
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 19
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 20
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 21
Baik
2018-12-11
Baik
2019-01-21
Bilik Kuliah 22
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 23
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Bilik Kuliah 24
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 25
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 26
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 27
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 28
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 29
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 30
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 31
Baik
2018-12-10
Baik
2019-09-06
Bilik Kuliah 32
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 33
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Bilik Kuliah 34
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Dewan Kuliah 1
Baik
2017-09-11
Baik
2017-06-05
Dewan Kuliah 2
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Makmal Komputer 1
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Makmal Komputer 2
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11
Makmal Komputer 3
Baik
2018-06-29
Baik
2018-06-29
Makmal Bahasa
Baik
2018-12-10
Baik
2018-12-10
Makmal E-Learning
Baik
2018-06-29
Baik
2018-06-29
Bilik Seminar
Baik
2016-05-26
Tidak Dibekalkan
2016-05-26
Business Support Room
Baik
2018-12-11
Baik
2018-12-11

           
Tentang Sistem : Membolehkan warga PMK melihat status terkini peralatan ICT

Status Terkini : Status adalah berdasarkan aduan yang dilaporkan

Aduan : Peralatan ICT yang rosak wajib dilaporkan melalui Sistem Aplikasi PMK

Pengemaskinian : Status adalah bergantung kepada aduan kerosakan yang diterima

Hubungi : Sebarang masalah sila hubungi Unit Teknologi Maklumat, PMK