banner

Dalam usaha meningkatkan kualiti pengaduan dan penempahan, Unit Teknologi Maklumat Politeknik Melaka (UTM) telah menyediakan Sistem E-Aplikasi Politeknik Melaka. Sistem ini adalah dikhaskan hanya untuk kakitangan PMK sahaja dimana semua kakitangan boleh membuat Aduan kerosakan ICT, Aduan Kerosakan Insfrastruktur/ Mesin serta Penempahan Kenderaan secara online dengan menggunakan 1 ID sahaja.

 

staf Login Kakitangan untuk ke sistem E-Aplikasi Politeknik Melaka

serach Semakan Status Tindakan tanpa login untuk Kakitangan PMK

serach Semakan Jadual Kenderaan

serach Semakan Status Peralatan ICT di bilik Kuliah

serach Semakan Email Staf PMK

 

 

:::: Bahagian ini hanya dikhaskan untuk staf Kakitangan Jabatan/Unit yang terlibat sahaja ::::

Unit Teknologi Maklumat Statistik
tick Login Administrator UTM
tick Login Juruteknik Komputer

JUMLAH KESELURUHAN ADUAN     1965    
ADUAN BARU     0    

Unit Pembangunan & Senggaraan  
tick Login Administrator UPS
tick Login Juruteknik UPS
JUMLAH KESELURUHAN ADUAN     1640    
ADUAN BARU     4    
Unit Khidmat Pengurusan  
tick Login Administrator Kenderaan
tick Login Pemandu Kenderaan
JUMLAH KESELURUHAN TEMPAHAN     2617    
TEMPAHAN BARU     4    
Sistem Maklumat Staf PMK