Sistem Pendaftaran Syarikat Online Latihan Industri (RegIT) ini dibangunkan bertujuan memberi kemudahan kepada syarikat-syarikat swasta mahupun agensi-agensi kerajaan untuk mendaftarkan maklumat syarikat bagi membolehkan pelajar Politeknik Melaka untuk menjalani latihan industri di syarikat atau agensi terbabit..

 

Kepada pihak syarikat, Sila isi maklumat syarikat dengan lengkap dan sertakan surat rasmi permohonan pengambilan pelajar untuk direkodkan

Pastikan anda membaca dan memahami polisi yang disediakan sebelum anda memasukkan maklumat syarikat agar tidak melanggar peraturan yang disediakan oleh Politeknik Melaka.

 

Bagi pelajar Politeknik Melaka anda boleh melihat senarai syarikat yang berdaftar untuk memohon penempatan Latihan Industri. Sebarang permohonan penempatan laihan industri mestilah diuruskan oleh pelajar dengan syarikat terlebih dahulu sebelum surat penempatan dikeluarkan melalui sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP).

Sebarang masalah berkaitan sistem ini sila hubungi Unit Latihan Industri di talian 06-3376042